Kraków z przewodnikiem

Zwiedzanie synagog na Kazimierzu w Krakowie z przewodnikiem

Bożnice stanowiły centrum żydowskiego Kazimierza, najwięcej z nich skupione były wokół ulicy Szerokiej. Obok nich często znajdowały się szkoły talmudyczne, jak i budynki kahalne. W synagogach modlili się Żydzi ortodoksyjni, postępowi czy chasydzi zamieszkujący przed wojną nasze miasto.

Przykładowe tematy zwiedzania:

  • Funkcje synagog krakowskich od średniowiecza po czasy współczesne
  • Kiedy, jak i gdzie modlą się Żydzi? (dla dzieci i młodzieży)

Proponowane wstępy:

  • Stara Synagoga
  • Synagoga Tempel

Zwiedzanie Synagogi Starej na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Remuh na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Tempel na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Poppera na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Wysokiej na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Ajzyka na Kazimierzu z przewodnikiem po KrakowieZwiedzanie Synagogi Kupa na Kazimierzu z przewodnikiem po Krakowie

Synagogi Kazimierz Kraków przewodnik zwiedzanie

Stara Synagoga

Stara Synagoga w Krakowie to najstarsza synagoga w Polsce, powstała w XV w. W roku 1570 została ona przebudowana w stylu renesansowym przez florenckiego artystę Matteo Gucciego. W drugiej połowie XVI w. i w pierwszej połowie w. XVII dobudowano do synagogi przedsionek i dwa pomieszczenia modlitewne dla kobiet.

Synagoga stanowiła religijne i administracyjne centrum żydowskiej gminy krakowskiej. Synagoga, która przez stulecia była najważniejszym domem modlitewnym dla Żydów, została w czasie II wojny światowej zdemolowana i ograbiona przez Niemców.

Po wojnie została ona odnowiona i dzisiaj znajduje się w niej oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym prezentowana jest historia i kultura krakowskich Żydów.

Zwiedzanie Starej Synagogi

Synagoga Wysoka

Synagoga Wysoka, zbudowana za czasów Zygmunta Augusta, znajduje się przy ulicy Józefa, blisko dawnych murów Kazimierza. Stała ona również niedaleko bramy miejskiej, dlatego sala modlitw umieszczona była na piętrze, gdyż bożnica znajdowała się w miejscu szczególnie ruchliwym. Do dnia dzisiejszego pozostaje najwyższą synagogą Krakowa oraz jedyną w Polsce synagogą umieszczoną na piętrze.

Zwiedzanie Synagogi Wysokiej

Synagoga Ajzyka

Na rogu ulicy Izaaka i ulicy Kupa stoi synagoga Ajzyka. Została ona ufundowana przez Izaaka Jakubowicza, starszego krakowskiej gminy żydowskiej, który nazywany był Ajzykiem Jekelesem. Jej budowniczym był znany włoski architekt Giovanni Trevano. Do 1939 roku przed synagogą znajdował się obszerny plac, na którym znajdowało się targowisko rybne.

Zwiedzanie synagogi Ajzyka

Synagoga Poppera

Znajdująca się przy ulicy Szerokiej synagoga Poppera została zbudowana w roku 1620 i została ufundowana przez bankiera Wolfa Poppera. Była i jest ona niewielka w porównaniu z innymi synagogami Krakowa, dlatego też nazywana była "Małą Synagogą". Dzięki szczodrości Wolfa Poppera synagoga mogła poszczycić się najbogatszym wyposażeniem wnętrza spośród wszystkich krakowskich bożnic.

Zwiedzanie Synagogi Poppera

Synagoga Kupa

Blisko północnej części dawnych murów miejskich Kazimierza stoi synagoga, która nosi nazwę taką jak ulica. Słowo "Kupa" w języku hebrajskim oznacza "wspólną kasę" gminy żydowskiej, czyli kahału. Synagoga Kupa została więc sfinansowana z pieniędzy kahalnych. Zwana również była "Szpitalną", ze względu na swoje sąsiedztwo ze szpitalem żydowskim oraz "Ubogich", ponieważ modlili się w niej najbiedniejsi członkowie kahału.

Zwiedzanie Synagogi Kupa

Synagoga Tempel

Żydzi reformowani inaczej interpretują prawo żydowskie, czyniąc judaizm bardziej liberalnym. Postępowa synagoga Tempel została zbudowana w II poł. wieku XIX, ale jej ostateczny wygląd pochodzi z lat 20. XX w. Budowa bożnicy spotkała się z oporem tradycyjnych Żydów z Kazimierza, którzy odrzucali wszelkie innowacje głoszone przez postępowych Żydów.

Zwiedzanie Synagogi Tempel