Kraków z przewodnikiem

Groby Królewskie

W kryptach Katedry Wawelskiej chowano królów z dynastii Jagiellonów, Wazów jak i królów elekcyjnych. Gdy władców zabrakło, miejsce w niej znaleźli bohaterowie narodowi i poeci. Tutaj spoczęli Zygmunt Stary i Zygmunt August, Wazowie, Sobieski, książę Poniatowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki. A krypta św. Leonarda, to najstarsza część podziemi wawelskich, w niej pierwszą mszę prymicyjną odprawił Karol Wojtyła.

Groby Królewskie Wawel Kraków przewodnik zwiedzanie