Kraków z przewodnikiem

Bulwary Wiślane i Wisła

"Zobaczyła Kraków, Wnet go pokochała, A w dowód miłości wstęgą opasała".

Wisła jest nieodłączną częścią Krakowa, bywała jednak niebezpieczna. W XIX w. zbudowano wały, które chronią miasto. Wzdłuż Bulwarów Wiślanych prowadzi malownicza droga spacerowa i rowerowa, którą chadzają mieszkańcy i turyści. A w czerwcu nad Wisłą ma miejsce wielki koncert muzyczny związany ze świętem Wianków.

Bulwary Wiślane Kraków przewodnik zwiedzanie